Perintä

Perintätoimisto Laihian Laki Oy tarjoaa asiakkailleen tehokasta saatavien perintää yli 40 vuoden kokemuksella.

Perintäpalvelut

Veloitusperiaatteemme on:
MEILLÄ MAKSAT VAIN TULOKSESTA.

Palkkio sidottu perinnän onnistumiseen. Mikäli perintä epäonnistuu(velallinen varaton), et maksa mitään. Ei piilomaksuja: vuosi-, kuukausi-, toimeksianto- jälkiperintä- tms. Pyrimme aina vapaaehtoiseen suoritukseen, mutta tarvittaessa käytämme kaikkia hyvän perintätavan mukaisia perintäkeinoja oikeuden tuomiosta ja ulosotosta aina konkurssimenettelyyn saakka.

Kanssamme on vaivatonta asioida. Toimitatte vain perittävän saatavan tiedot toimistollemme konekielisesti, sähköpostitse, faksilla taikka postitse. Aloitamme perintätoimet heti.

Em. ei koske riitaisten saatavien oikeudenkäyntikuluja.

Lähetä toimeksianto Saitko meiltä perintäkirjeen? Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat
Kestääkö saatavien kotiutuminen?

Onko vuokranmaksu myöhässä?

Eikö suoritusta kuulu?
Ota yhteyttä

Me autamme.

Toimeksianto

Saatavan eräännyttyä luottotappioriski kasvaa joka päivä. Siksi onkin tärkeää, että perintään ryhdytään viivytyksettä.

Ammattilaisen hoitoon

Perinnän antaminen ammattilaisen hoitoon on järkevä ja vaivaton ratkaisu.

Perintätoimeksiannon voitte toimittaa vaivattomasti lähettämällä laskun, tiliotteen tms. postitse, sähköpostitse taikka konekielisesti.

Käynnistämme perintätoimenpiteet välittömästi toimeksiannon saatuamme.

Toimeksiannon sisältö

Toimitetusta materiaalista tulisi ilmetä: Velallisen nimi ja osoite Saatavan yksilöintitiedot
(laskun numero, päiväys, yms.)
Erääntynyt pääoma Eräpäivä Osasuoritukset

Myös muut tiedot ovat tervetulleita, mutta eivät välttämättömiä. Trattaperintää käytettäessä tarvitsemme lisäksi velallisyrityksen Y-tunnuksen tai kaupparekisterinumeron.

Vapaaehtoinen perintä

Pyrimme aina vapaaehtoiseen suoritukseen, joka on perinnän kaikille osapuolille nopein ja paras vaihtoehto.

Kirjeperintä

Aloitamme perinnän hyvän perintätavan mukaisesti kirjallisella maksuvaatimuksella, jossa ilmoitamme perinnän siirtymisestä toimistollemme ja yksilöimme saatavan. Maksuvaatimuksessa on aina tarkka ajankohta, mihin mennessä velka on maksettava.

Puhelinperintä

Puhelinperintä on luonnollinen tapa jatkaa perintää, mikäli kirjallinen maksuvaatimus ei ole johtanut suoritukseen tai maksusopimukseen. Perintäneuvottelijan henkilökohtainen yhteydenotto velalliseen on tehokas ja auttaa perijää selvittämään velallisen maksukykyä ja -halua.

Trattaperintä

Yksityisoikeudellinen tratta on tehokkaaksi todettu uusien yrityssaatavien perintäkeino. Trattaa ei voi käyttää kuluttajasaatavien perinnässä ellei velallinen ole virallisesti rekisteröity yhtiö tai toiminimi. Trattaa ei myöskään voi käyttää riitaisen saatavan perinnässä, jos reklamaatio on aiheellinen.

Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä riidattomissa saatavissa ei tuota tulosta, siirrymme automaattisesti oikeudelliseen perintään.

Valitsemme tapauskohtaisesti, mitä oikeudellista perintäkeinoa käytämme. Tavallisin vaihtoehto on suppea haastehakemus.

Suppea haastehakemus
  • riidattomalle saatavalle
  • tuloksena ulosottokelpoinen tuomio
Laaja haastehakemus
  • riitaiselle saatavalle
  • tuloksena ulosottokelpoinen tuomio
Konkurssimenettely
  • konkurssisäännön mukainen maksukehoitus
  • konkurssihakemus

Jälkiperintä

Velallisen varattomuus voi olla tilapäistä. Seuraamme varattomaksi todetun velallisen tilannetta ja käynnistämme perintätoimet tarvittaessa uudelleen tilanteen parantuessa.

Jälkiperinnässäkin veloitamme vain perintähinnaston mukaisen provision sekä yli kolme vuotta kestäneissä perintätoimeksiannoissa määrän, joka vastaa puolta viivästyskoron määrästä.

Perinnän eteneminen

Kaavio normaaliperinnän etenemisestä
Kaavio trattaperinnän etenemisestä

Tehokas tulosperiaate

Periaatteemme: Jos ei tulosta → Ei palkkiota
Kun saamme rahanne perittyä, veloitamme provision peritystä euromäärästä hinnastomme mukaisesti lopputilityksen yhteydessä, tilitykset kerran viikossa. Perinnän kestäessä yli kolme vuotta, veloitamme lisäksi pitkäkestoisen perinnän palkkion, joka vastaa puolta viivästyskoron määrästä.

Perintäkulut lisätään perittävään määrään ja peritään velalliselta. Ei piilokustannuksia Ei vuosimaksua Ei toimeksiantomaksua Ei toimenpidelaskutusta Ei palkkioennakkoja Ei lisäveloitusta maksusopimuksista Ei lisäveloitusta velkasaneeraus- ja velkajärjestelyasioissa Ei lisäveloitusta perintähaasteista ja -tuomioista Ei oikeudenkäyntien ja ulosoton viranomaismaksujen laskutusta Ei lisäveloitusta konkurssihakemuksista Ei erillisiä täytäntöönpanomaksuja Ei erillistä veloitusta ulosoton seurannasta Ei erillisiä lisäveloituksia jälkiperinnästä

Kaikki riidattomasta perinnästä aiheutuvat kulut maksamme omista varoistamme ja kuluriski niistä jää meille.

Meillä ette maksa turhasta, maksatte vain tuloksesta!

Onnistunut perintä

Veloitamme provision peritystä euromäärästä toimeksiannoittain seuraavasti:

Peritty euromäärä Provisio alarajan kohdalla (euroja) Alarajan ylittävältä osalta
- 168 15 - 34
168 - 841 34 8 %
841 - 1.682 87 7 %
1.682 - 3.364 146 5 %
3.364 - 8.409 230 3 %
8.409 - 382 2 %

Provision ja mahdollisen pitkäkestoisen perinnän palkkion kuittaamme tilityksen yhteydessä tai laskutamme mikäli maksu on tapahtunut suoraan Teille.

Luottotappio

Velallisen ollessa varaton, toimitamme toimeksiantajalle luottotappiotodistuksen veloituksetta. Emme myöskään veloita toimeksiantajalta oikeudellisessa perinnässä aiheutuvia viranomaiskuluja, vaan hoidamme kaiken perinnän omalla kuluriskillämme.

Oikeudellinen perintä - riidaton saatava

Riidattomissa saatavissa haemme oikeuden päätökset, teemme ulosottohakemukset ja konkurssihakemukset, jolloin velallinen yleensä viimeistään maksaa velan. Maksamme kaikki em. toimenpiteistä aiheutuvat kulut omista varoistamme ja perimme ne velalliselta. Mikäli emme saa kuluja perittyä velalliselta, jäävät ne meidän tappioksemme.

Oikeudellinen perintä - riitainen saatava (velallinen riitauttaa saatavan perusteen)

Riita-asioissa laskutamme toimenpiteet normaalien asianajotaksojemme mukaisesti 230 euroa/tunti, minimiveloitus 30min.

Konkurssivalvonta

Valvomme saatavan konkurssissa, mikäli saatavalle ilmeisesti tulee jako-osuutta konkurssipesästä.

Jälkiperintä

Jälkiperinnästä ei erillisiä lisäveloituksia, veloitukset normaalin hinnaston mukaisesti.

Toimeksiannon peruutus

Mikäli toimeksiantaja peruuttaa perintätoimeksiannon osittain tai kokonaisuudessaan, laskutamme provision taulukkomme mukaisesti koko velkamäärästä ja lisäksi toimeksiantajan maksettavaksi tulevat velallisen perintäkulut, mikäli niitä ei ole maksettu.

Muuta

Mikäli toteamme velallisen varattomaksi ennen oikeudellisia toimenpiteitä, mutta haluatte kuitenkin asiaan oikeuden päätöksen, laskutamme kulut ja palkkiot kuten edellä riitaisessa saatavassa.

Muilta osin perimme kulut ja palkkiot velalliselta ja ratkaistavaksemme jää, miten pitkälle niiden perimistä jatketaan. Tarvittaessa Te annatte valtuutuksen kulujen ja palkkioiden perimiseen.

Velallisen osasuorituksen katsotaan aina ensin lyhentävän velallisen maksettavaksi tulevia kuluja ja palkkioita.

EM. HINTOIHIN LISÄTÄÄN KULLOINKIN VOIMASSA OLEVA ALV.