Perintäpalvelut

Perintätoimisto Laihian Laki Oy tarjoaa asiakkailleen tehokasta saatavien perintää yli 35 vuoden kokemuksella.

Veloitusperiaatteemme on:
MEILLÄ MAKSAT VAIN TULOKSESTA.

 • Palkkio sidottu perinnän onnistumiseen.
 • Mikäli perintä epäonnistuu(velallinen varaton), et maksa mitään.
 • Ei piilomaksuja: vuosi-, kuukausi-, toimeksianto- jälkiperintä- tms.
 • Pyrimme aina vapaaehtoiseen suoritukseen, mutta tarvittaessa käytämme kaikkia hyvän perintätavan mukaisia perintäkeinoja oikeuden tuomiosta ja ulosotosta aina konkurssimenettelyyn saakka.

Kanssamme on vaivatonta asioida. Toimitatte vain perittävän saatavan tiedot toimistollemme konekielisesti, sähköpostitse, faksilla taikka postitse. Aloitamme perintätoimet heti.

Em. ei koske riitaisten saatavien oikeudenkäyntikuluja.

Kestääkö saatavien kotiutuminen?
Onko vuokranmaksu myöhässä?
Eikö suoritusta kuulu?

Ota yhteyttä. Me autamme.

Toimeksianto

Saatavan eräännyttyä luottotappioriski kasvaa joka päivä. Siksi onkin tärkeää, että perintään ryhdytään viivytyksettä.

Ammattilaisen hoitoon

Perinnän antaminen ammattilaisen hoitoon on järkevä ja vaivaton ratkaisu.

Perintätoimeksiannon voitte toimittaa vaivattomasti lähettämällä laskun, tiliotteen tms. postitse, faxilla 06-4772 888, sähköpostitse laihian.laki@laihian-laki.fi taikka konekielisesti. Käynnistämme perintätoimenpiteet välittömästi toimeksiannon saatuamme.

Toimeksiannon sisältö

Toimitetusta materiaalista tulisi ilmetä

 • velallisen nimi ja osoite
 • saatavan yksilöintitiedot
  (laskun numero, päiväys, yms.)
 • erääntynyt pääoma
 • eräpäivä
 • osasuoritukset

Myös muut tiedot ovat tervetulleita, mutta eivät välttämättömiä. Trattaperintää käytettäessä tarvitsemme lisäksi velallisyrityksen Y-tunnuksen tai kaupparekisterinumeron.

Vapaaehtoinen perintä

Pyrimme aina vapaaehtoiseen suoritukseen, joka on perinnän kaikille osapuolille nopein ja paras vaihtoehto.

Kirjeperintä

Aloitamme perinnän hyvän perintätavan mukaisesti kirjallisella maksukehoituksella, jossa ilmoitamme perinnän siirtymisestä toimistollemme ja yksilöimme saatavan. Maksukehoituksessa on aina tarkka ajankohta, mihin mennessä velka on maksettava.

Puhelinperintä

Puhelinperintä on luonnollinen tapa jatkaa perintää, mikäli kirjallinen maksukehoitus ei ole johtanut suoritukseen tai maksusopimukseen. Perintäneuvottelijan henkilökohtainen yhteydenotto velalliseen on tehokas ja auttaa perijää selvittämään velallisen maksukykyä ja -halua.

Trattaperintä

Yksityisoikeudellinen tratta on tehokkaaksi todettu uusien yrityssaatavien perintäkeino. Trattaa ei voi käyttää kuluttajasaatavien perinnässä ellei velallinen ole virallisesti rekisteröity yhtiö tai toiminimi. Trattaa ei myöskään voi käyttää riitaisen saatavan perinnässä, jos reklamaatio on aiheellinen.

Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä riidattomissa saatavissa ei tuota tulosta, siirrymme automaattisesti oikeudelliseen perintään.

Valitsemme tapauskohtaisesti, mitä oikeudellista perintäkeinoa käytämme. Tavallisin vaihtoehto on suppea haastehakemus.

Suppea haastehakemus
 • riidattomalle saatavalle
 • tuloksena ulosottokelpoinen tuomio
Laaja haastehakemus
 • riitaiselle saatavalle
 • tuloksena ulosottokelpoinen tuomio
Konkurssimenettely
 • konkurssisäännön mukainen maksukehoitus
 • konkurssihakemus

Jälkiperintä

Jo luottotappioksi kirjattuja saataviakin kannattaa periä, sillä velallisen varattomuus voi olla tilapäistä.

Jälkiperinnässäkin veloitamme vain perintähinnaston mukaisen provision. Ilman lisäkustannuksia.

Useat perintätoimistot veloittavat jälkiperinnässä 50% perittävästä määrästä, meillä tälläistä lisäveloitusta ei aiheudu.

 • Asiakkaalle ei aiheudu mitään ylimääräisiä kuluja jälkiperinnästä. Tämä on asiakkaan kannalta järkevä ratkaisu, sillä provisio on sama huolimatta siitä, saatiinko saatava perittyä heti vai vasta jälkiperinnän kautta.
 • Suurempi provisio taikka muu jälkiperintäkulu saattaa houkutella perintätoimistoa kirjaamaan saatavan luottotappioksi ja perimään sen vasta jälkiperinnän kautta.

Seuraamme varattomaksi todetun velallisen tilannetta ja käynnistämme perintätoimet uudelleen tilanteen parantuessa.

Perinnän eteneminen

Kaavio normaaliperinnän etenemisestä
Kaavio trattaperinnän etenemisestä

Tehokas tulosperiaate

 • Periaatteemme: JOS EI TULOSTA → EI PALKKIOTA
 • Kun saamme rahanne perittyä, veloitamme provision peritystä euromäärästä hinnastomme mukaisesti lopputilityksen yhteydessä, tilitykset kerran viikossa.
 • Perintäkulut lisätään perittävään määrään ja peritään velalliselta
 • Ei piilokustannuksia
  • ei vuosimaksua
  • ei toimeksiantomaksua
  • ei toimenpidelaskutusta
  • ei kulu- eikä palkkioennakkoja
  • ei lisäveloitusta maksusopimuksista
  • ei lisäveloitusta velkasaneeraus- ja velkajärjestelyasioissa
  • ei lisäveloitusta perintähaasteista ja -tuomioista
  • ei oikeudenkäyntien ja ulosoton viranomaismaksujen laskutusta
  • ei lisäveloitusta konkurssihakemuksista
  • ei erillisiä täytäntöönpanomaksuja
  • ei erillistä veloitusta ulosoton seurannasta
  • ei suurempaa provisiota jälkiperinnästä
 • Kaikki riidattomasta perinnästä aiheutuvat kulut maksamme omista varoistamme ja kuluriski niistä jää meille
 • Meillä ette maksa turhasta, maksatte vain tuloksesta!

Onnistunut perintä

Veloitamme provision peritystä euromäärästä toimeksiannoittain seuraavasti:

Peritty euromäärä Provisio alarajan kohdalla (euroja) Alarajan ylittävältä osalta
- 168 8 - 34
168 - 841 34 8 %
841 - 1.682 87 7 %
1.682 - 3.364 146 5 %
3.364 - 8.409 230 3 %
8.409 - 382 2 %

Provision kuittaamme tilityksen yhteydessä tai laskutamme mikäli maksu on tapahtunut suoraan Teille.

Luottotappio

Velallisen ollessa varaton, toimitamme toimeksiantajalle luottotappiotodistuksen veloituksetta. Emme myöskään veloita toimeksiantajalta oikeudellisessa perinnässä aiheutuvia viranomaiskuluja, vaan hoidamme kaiken perinnän omalla kuluriskillämme.

Oikeudellinen perintä - riidaton saatava

Riidattomissa saatavissa haemme oikeuden päätökset, teemme ulosottohakemukset ja konkurssihakemukset, jolloin velallinen yleensä viimeistään maksaa velan. Maksamme kaikki em. toimenpiteistä aiheutuvat kulut omista varoistamme ja perimme ne velalliselta. Mikäli emme saa kuluja perittyä velalliselta, jäävät ne meidän tappioksemme.

Oikeudellinen perintä - riitainen saatava (velallinen riitauttaa saatavan perusteen)

Vain siinä tapauksessa, ettei velalliselta saada perittyä oikeudenkäyntikuluja tai oikeus on tuominnut kulut vaadittua pienempinä, laskutamme oikeudenkäyntikulut normaalien asianajotaksojemme mukaisesti 230 euroa/tunti.

Konkurssivalvonta

Valvomme saatavan konkurssissa, mikäli saatavalle ilmeisesti tulee jako-osuutta konkurssipesästä. Valvonnasta emme veloita erikseen.

Jälkiperintä

Jälkiperinnästä veloitamme vain perintähinnaston mukaisen provision peritystä määrästä.

Toimeksiannon peruutus

Mikäli toimeksiantaja peruuttaa perintätoimeksiannon osittain tai kokonaisuudessaan, laskutamme provision taulukkomme mukaisesti koko velkamäärästä ja lisäksi toimeksiantajan maksettavaksi tulevat velallisen perintäkulut, mikäli niitä ei ole maksettu.

Muuta

Mikäli toteamme velallisen varattomaksi ennen oikeudellisia toimenpiteitä, mutta haluatte kuitenkin asiaan oikeuden päätöksen, laskutamme kulut ja palkkiot kuten edellä riitaisessa saatavassa.

Muilta osin perimme kulut ja palkkiot velalliselta ja ratkaistavaksemme jää, miten pitkälle niiden perimistä jatketaan. Tarvittaessa Te annatte valtuutuksen kulujen ja palkkioiden perimiseen.

Velallisen osasuorituksen katsotaan aina ensin lyhentävän velallisen maksettavaksi tulevia kuluja ja palkkioita.

EM. HINTOIHIN LISÄTÄÄN KULLOINKIN VOIMASSA OLEVA ALV.

Sopimusehdot

Laihian Laki Oy:n perintätoiminnan

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Toimeksiannot

Toimeksiantaja toimittaa perittävän aineiston perintätoimistolle erikseen sovitulla tavalla.

Toimeksiantaja vastaa saatavien perusteiden oikeellisuudesta. Mikäli saatava osoittautuu kokonaan tai osittain perusteettomaksi, vastaa toimeksiantaja perintätoimistolle perintätoimeksiannon aiheuttamista kustannuksista.

2. Toimeksiantajan velvollisuudet

Toimeksiantaja toimittaa velalliselle vähintään yhden maksukehoituksen ennen perintätoimeksiantoa. Toimeksiantaja on sopimuksen voimassaoloaikana oikeutettu maksumuistutuksessaan ilmoittamaan saatavan perinnän siirtymisestä Laihian Laki Oy:n hoidettavaksi. Toimeksiantaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan perintätoimistolle saamastaan suorasta maksusta sekä tietoonsa tulleesta velallisen osoitteen muutoksesta, reklamaatiosta tai muusta saatavan perintään vaikuttavasta muutoksesta sekä toimittamaan perintätoimistolle toimeksiannon jatkamiseksi tarvittavat perintätoimiston pyytämät selvitykset ja asiakirjat.

3. Palkkiot ja kulut

Perimästään euromäärästä perintätoimisto veloittaa perintähinnaston mukaisen provision. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa toimeksiantajalta perinnästä sekä oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Riidattomien saatavien osalta velkojan maksuvelvollisuus aktualisoituu vasta, kun velalliselta on saatu sitä vastaava suoritus. Tällöin velalliselta saadulla suorituksella perintäkulut kuitataan suoritetuksi eikä niitä enää veloiteta toimeksiantajalta.

Perintätoimistolla on oikeus vähentää kaikki palkkiot ja kulut tilityksen yhteydessä.

Riitaisen saatavan perintää koskevaa oikeudenkäyntiä varten perintätoimistolla on oikeus vaatia velkojalta ennakkosuoritusta kulujen ja palkkion varalle.

Perintätoimisto saa luopua tehtävän hoitamisesta, jos velkoja huomautuksista huolimatta jättää maksamatta osalaskun tai ennakon.

4. Tilitys

Perintätoimisto tilittää kertyneet varat toimeksiantajan tilille kerran viikossa.

Perintätoimistolla on oikeus kuitata perityistä varoista toimeksiantajan muidenkin toimeksiantojen hoitamisesta syntyneet toimeksiantajalta laskutetut kulut ja palkkiot.

5. Sopimuksen irtisanominen

Mikäli toimeksiantaja haluaa osittain tai kokonaan peruuttaa toimeksiannon perinnän, on toimeksiantaja velvollinen korvaamaan perintätoimistolle asiassa aiheutuneet perintäkulut sekä provision peruutetusta määrästä.

Mikäli toimeksiantaja haluaa osittain tai kokonaan lopettaa toimeksiantojen jälkiperinnän, tulevat jälkiperinnästä siihen mennessä aiheutuneet kustannukset toimeksiantajan maksettavaksi perinnän lopetuksen yhteydessä. Kustannuksiksi lasketaan aiheutuneet kulut ja palkkiot. Palkkion määrä riippuu jälkiperinnän kestosta ja saatavan suuruudesta, ollen 20 €/v + ½ provisioista, kuitenkin enintään 100 € / toimeksianto.

6. Vastuu vahingosta

Perintätoimisto ei vastaa vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai jonka estäminen edellyttäisi taloudellista tai muutoin kohtuuttomia toimenpiteitä verrattuna syntyvän vahingon määrään.

7. Muut ehdot

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Perintätoimisto pidättää itselleen oikeuden lisätä hinnaston mukaisiin palkkioihin ja perimiskuluihin mahdollisesti voimaan tulevasta lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä aiheutuvat kustannukset.

8. Vaitiolovelvollisuus

Perintätoimiston henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikista toimeksiantajan toimintaan, yhteistyöhön ja perintään liittyvistä seikoista.